Thema's

NS Techwerk

Vijf projecten in een traineeship

Ik zit in mijn eerste jaar van het tweejarig techniektraineeship en ben zowel maintenance als reliability engineer in het SLT-materieelteam. Ik wilde graag projecten die om een helikopterview vragen en een stevig beroep doen op mijn technische kennis. Dat zijn er nu dus vijf tegelijk.

Project 1 gaat over de instandhouding van de wielstellen. De treinen variëren onderling in kilometerstand, en dus ook in metaalslijtage aan de wielen. Kernvraag is: gaan we deze wielen allemaal tijdens de eerste revisiebeurt vervangen, of kiezen we voor een instandhouding die losgekoppeld is van de instandhouding van de trein zelf? Het kan voorkomen dat een wielstel sneller versleten is en daardoor al eerder uitgebouwd is. Je gooit in zo’n geval veel restdiameters weg als je omwille van de vaste revisietermijn wielen vervangt die vorig jaar ook al zijn vervangen omdat de afkeurdiameter van 780 mm was bereikt. We staan voor een duurzame bedrijfsvoering en hergebruiken zo veel mogelijk. ‘Afval is grondstof’, is onze doelstelling. Maar de interessante vraag is: is dat ook betaalbaar, wat wordt de materieelbeschikbaarheid als het onderhoud van een trein anders geclusterd is, en is het haalbaar met de capaciteit van de huidige werkplaatsen?

Project 2 betreft een onderzoek naar de gevolgen van het overschrijden van de revisietermijn. De 131 SLT-treinstellen zijn na zes jaar toe aan een kleine revisiebeurt. Tegelijkertijd krijgt een deel van de 416 VIRM-dubbeldekkersrijtuigen een grote revisie in Haarlem. Twee grote projecten, die we goed moeten plannen om onze middelen efficiënt in te zetten en de verplichte revisietermijnen te halen. Om hieraan bij te dragen heb ik uit voorzorg een extra onderhoudsbeurt gedefinieerd die we uitvoeren als de revisiebeurt later plaatsvindt. Hierdoor blijven zoveel mogelijk treinen beschikbaar voor de reizigersdienst en blijven we onze klanten veilig vervoeren.

Bij het definiëren van deze extra onderhoudsbeurt stellen we eerst vast welke werkzaamheden nodig zijn om veiligheid te waarborgen. Daarnaast is het in verband met de levensduur van componenten goed om deze van nieuwe olie of nieuw vet te voorzien. Dat zoek ik uit aan de hand van werkbeschrijvingen die zijn gebaseerd op leveranciersvoorschriften. De verplichte onderdelen laat ik dan als extra werkpakket uitvoeren tijdens het reguliere onderhoud. Dat gebeurt op een andere locatie dan de revisies. Zo is alles mooi gespreid in tijd en capaciteit, en werken we efficiënt en effectief.

Waar ga jij naartoe vandaag?

Techniek brengt NS steeds verder. Maar we zijn er nog niet. Daarom zoeken we hightech professionals die ons daar brengen waar we willen zijn.

Naar de vacatures Contact met de recruiter

Project 3 is de Europese aanbesteding van de nieuwe GSM-R-radio’s waarmee de machinist communiceert met de treinleiding. De planning is dat de ongeveer 1.400 radio’s volgend jaar binnen twee maanden vervangen worden, en dat is een grote logistieke puzzel. Een hybride situatie is mogelijk, maar het is veiliger dat machinisten eenduidig werken. Dat vraagt om nauwe afstemming binnen de keten: collega’s van NedTrain regelen de ombouw en de instandhouding van de nieuwe radio’s, NS Leercentrum verzorgt de opleidingen voor de machinisten, en met de provider hebben we contact in verband met het netwerk.

Project 4 onderzoekt wat er bij komt kijken om in de hele vloot op het dashboard een camera te installeren die filmt wat zich voor de trein afspeelt. We hebben een aantal aspecten in kaart gebracht. Wat kost het? Wat voor technische specificaties moet zo’n camera hebben? Hoe gaan we die inbouwen? Daarbij moet je rekening houden met veel partijen, zoals de machinisten zelf. En met de politie: willen zij in geval van een calamiteit dat er bijvoorbeeld een tijdsindicatie meeloopt? En zo ja, hoe ga je in je onderhoud regelen dat alle camera’s overgaan op de zomertijd?

Project 5 heeft betrekking op de veiligheid van ons personeel en onze reizigers. In de SLT’s zit een camerasysteem dat registreert wat er in de trein gebeurt. De bedrijfszekerheid van dat systeem willen we verbeteren, omdat we willen garanderen dat er bij een incident altijd beelden beschikbaar zijn voor de bewijsvoering; een zeer actueel thema met het oog op de huidige agressie in de trein.

Collega: Pieter van Elderen
Functie: techniektrainee Maintenance en reliability engineer Materieelteam SLT
Opleiding: Werktuigbouwkunde/Mechanical Engineering (wo)

Ontvang de nieuwste NS vacatures en Techwerk artikelen

Ontvang nieuwe artikelen Ontvang nieuwe vacatures